Under 15 Roster

Round 1

24 Oct(1:00 PM)
Tasmania University
v
Glenorchy
Cornelian Bay


Round 2

31 Oct, 7 Nov(1:00 PM)
Glenorchy
v
Clarence
Shoobridge Park


Round 3

14 Nov(1:00 PM)
South Hobart Sandy Bay
v
Glenorchy
Lower Queenborough


Round 4

21 Nov(1:00 PM)
Glenorchy
v
North Hobart
Shoobridge Park


Round 5

28 Nov, 5 Dec(1:00 PM)
Glenorchy
v
Kingborough
Risdon Vale


Round 6

12 Dec(1:00 PM)
New Town
v
Glenorchy
Shoobridge Park


Round 7

16 Jan(1:00 PM)
South Hobart Sandy Bay
v
Glenorchy
Lower Queenborough


Round 8

23 Jan, 30 Jan(1:00 PM)
Glenorchy
v
Lindisfarne
Risdon Vale


Round 9

6 Feb, 13 Feb(1:00 PM)
Glenorchy
v
Tasmania University
Shoobridge Park


Round 10

20 Feb, 27 Feb(1:00 PM)
New Town
v
Glenorchy
Queens Walk


Round 11

Grand Final & Play-Offs
6 Mar, 13 Mar(1:00 PM)
TBD
v
TBD
Lindisfarne No. 2


6 Mar, 13 Mar(1:00 PM)
TBD
v
TBD
Queens Walk


6 Mar, 13 Mar(1:00 PM)
TBD
v
TBD
Shoobridge Park


6 Mar, 13 Mar(1:00 PM)
TBD
v
TBD
Lower Queenborough