3rd Grade Roster 2008/09

(Glenorchy v)

26 October Round 2 v SHSB @ Eady Street (ammended venue)

2 November R1 v University @ University Oval

9 & 16 Nov R3 v Kingborough @ KGV Oval

23 Nov R4 v New Town @ New Town Oval

30 Nov & 7 December R5 v Clarence @ KGV Oval

14 Dec R6 v Lindisfarne @ KGV Oval

21 Dec R7 v North Hobart @ TCA Ground

Xmas Break

4 January R8 v Kingborough @ Kingston Beach

11 Jan R9 v Clarence @ Fergusson Park

18 & 25 Jan R10 v University @ KGV Oval

1 February R11 v SHSB @ Fergusson Park

8 & 15 Feb R12 v New Town @ KGV Oval

22 Feb & 1 March R13 v Lindisfarne @ KGV Oval

8 & 15 Mar R14 v North Hobart @ KGV Oval